Fåglar

Orrspel

Tjäder

Skäggdopping

Sångsvan

Ugglor

Övriga fåglar