Urban Nature

Jag har under flera år fotograferat naturen i centrala Eskilstuna.